top of page

Huisregels

 Wettelijke legitimatie verplicht.

•  Alleen toegang met geldig entreebewijs.

•  <18 geen alcohol in bezit.

•  Alcohol doorgeven aan bezoeker <18 jaar is reden tot verwijdering.

•  Organisatie behoudt zicht het recht voor tot fouilleren.

•  Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs, wordt de toegang geweigerd.

•  Gebruik of handel in soft/harddrugs is ten strengste verboden.

•  Politie wordt ingelicht bij aantreffen van drugs of wapens.

•  Geen toegang aan personen die in welke vorm dan ook overlast veroorzaken.

•  Ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd.

•  Het is niet toegestaan om drank en etenswaren mee naar binnen te nemen.

•  U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen.

•  Wie beschadigingen veroorzaakt draait op voor de kosten.

•  Bij calamiteiten dient u ten allen tijde de instructies van het personeel te volgen.

•  Bij klachten van welke aard ook, kunt u dit bij de organisatie melden.

Bij constatering van overtreding van de huisregels volgt verwijdering van de betreffende persoon!

bottom of page