Huisregels

• Wettelijke legitimatie verplicht.

• Alleen toegang met geldig entreebewijs.

• <18 geen alcohol in bezit.

• Alcohol doorgeven aan bezoeker <18 jaar is reden tot verwijdering.

• Organisatie behoudt zicht het recht voor tot fouilleren.

• Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs, wordt de toegang geweigerd.

• Gebruik of handel in soft/harddrugs is ten strengste verboden.

• Politie wordt ingelicht bij aantreffen van drugs of wapens.

• Geen toegang aan personen die in welke vorm dan ook overlast veroorzaken.

• Ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd.

• Het is niet toegestaan om drank en etenswaren mee naar binnen te nemen.

• U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen.

• Wie beschadigingen veroorzaakt draait op voor de kosten.

• Bij calamiteiten dient u ten allen tijde de instructies van het personeel te volgen.

• Bij klachten van welke aard ook, kunt u dit bij de organisatie melden.

Bij constatering van overtreding van de huisregels volgt verwijdering van de betreffende persoon!